Het Prezo kwaliteitskeurmerk

Wij willen kwalitatief goede zorg leveren en weten waar we staan in het proces van continu leren en ontwikkelen. Met PREZO kiest de Fabriek voor een kwaliteitsmodel waarin het resultaat voor de gasten en bewoners centraal staat. Dat betekent dat met een PREZO audit de focus ligt op uitkomsten in termen van kwaliteit van leven. Bij een positief resultaat van de audit ontvangen wij het keurmerk, waarmee we aantonen dat we prestatiegericht werken met waarden. Tijdens een audittraject wordt door externe auditoren gekeken of de door ons geleverde zorg en begeleiding het gewenste effect heeft op de kwaliteit van leven van onze bewoners en gasten. Het doel hiervan is het versterken van het kwaliteitsbewustzijn in onze organisatie en het verkrijgen van inzicht in krachtige en/of kwetsbare aspecten van onze dienstverlening.