Vrijwilligers

Er gebeurt veel bij De Fabriek. Eigenlijk …. heel veel. Naast de professionele krachten zijn er vrijwilligers nodig. De professionele krachten werken vooral met en voor de bewoners, de vrijwilligers helpen in de woningen of zij werken in de tuin of met de dieren. Ook zijn er vrijwilligers gastheer/gastvrouw in ontmoetingsruimte werkzaam of zij zijn betrokken bij de groepsactiviteiten voor bewoners en bezoekers van de dagbeleving. Daarnaast verrichten vrijwilligers onderhoud en doen klussen, samen met onze gasten en bewoners.
Vrijwilliger zijn bij De Fabriek heeft een grote toegevoegde waarde voor de bewoners, bovenop wat onze professionele medewerkers doen.

Stage lopen / opleidingen op De Fabriek

De Fabriek ziet het als een belangrijke taak om studenten van zorgopleidingen te leren over de visie van De Fabriek op zorg voor mensen met dementie. Zij wil studenten laten zien hoe praktijk van zorg voor mensen met dementie zodanig kan worden ingericht, dat bewoners ondanks hun ziekte zoveel mogelijk regie houden over hun eigen leven. Hierbij vormen hun gewoontes het uitgangspunt van de zorg. Tevens vindt De Fabriek het belangrijk om mensen van diverse opleidingen mee te laten denken over de invulling van wonen en zorg bij De Fabriek. Zo blijven we een frisse blik behouden volgens de laatste inzichten van goede dementiezorg.
De Fabriek is een erkend leerbedrijf voor studenten van de BOL (beroep opleidende leerweg) en de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) van de volgende opleidingen:

  • MBO Medewerker Maatschappelijke Zorg ( kwalificatieniveau 3 en 4 )
  • MBO Verzorgende IG (kwalificatieniveau 3)

Daarnaast staan we open voor andere opleidingen als creatieve therapie, activiteitenbegeleiding, toegepaste psychologie, productontwikkeling, etc.

Nieuws