Praktische zaken

Aanmelden

Wilt u meer weten over wonen in de Fabriek Maasbree of wilt u uzelf of uw naaste aanmelden? Stuur dan een bericht naar bartvandeven@proteion.nl

of bel met 0774650712 voor een persoonlijke toelichting. Wij plaatsen u alleen op onze belangstellendenlijst na een persoonlijk gesprek.

Wachtlijst / huisarts

De Fabriek Maasbree hanteert zelf de wachtlijst voor het wonen. De huisarts is de medisch verantwoordelijke, definitieve toekenning gebeurt altijd in overleg met en na akkoord van de huisarts.

Financiering

Bij De Fabriek Maasbree is de financiering van wonen en zorg gescheiden. De zorg wordt gefinancierd via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De woonkosten (huur, service en hospitallitykosten) worden door de bewoners zelf betaald vanuit hun AOW, pensioen of eigen vermogen. Daartegenover staat dat de eigen bijdrage die men volgens de wet Langdurige Zorg moet betalen lager is in vergelijking met de normale verpleeghuiszorg.

Hoewel bewoners dus zelf de woonlasten moeten betalen, zorgt de lage eigen bijdrage ervoor dat het wonen in De Fabriek Maasbree voor veel mensen toch betaalbaar is.

Zorgindicatie

Omdat de zorg voor de bewoners van De Fabriek Maasbree wordt gefinancierd vanuit de wet Langdurige Zorg, hebben zij een zorgindicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze instantie stelt aan de hand van de persoonlijke situatie vast welk zorgzwaartepakket de cliënt krijgt, dat wil zeggen, op hoeveel zorg de bewoner recht heeft. De Fabriek Maasbree biedt woonzorg voor mensen met een zorgzwaartepakket van 5 of hoger. Meer informatie vindt u op www.ciz.nl. Hier kunt u ook een indicatiestelling aanvragen.

Vertrouwenspersoon

Binnen de Fabriek Maasbree hebben wij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dhr. Loek Peeters. U kunt deze bereiken via de mail peeterslfm@gmail.com

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat bewoners vertegenwoordigd worden middels een cliëntenraad. Daarom heeft De Fabriek een bewonersraad gerealiseerd.

Zorgkaart Nederland

Wij vinden het belangrijk dat mensen hun ervaringen openlijk, anoniem en eerlijk kunnen delen over de Fabriek Maasbree. Via deze link komt u op de pagina uit die rechtstreeks naar de Fabriek verwijst.

Geestelijke ondersteuning

Ons gehele team biedt een luisterend oor, hier is altijd tijd voor. Mocht u belangstelling hebben in geestelijke ondersteuning, vanuit bijvoorbeeld een pastoor, kunnen wij u daarbij helpen. Maandelijks komt een kapelaan een korte dienst opdragen.

Formatie (wonen)

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg schrijft voor dat een zorginstelling binnen de verpleeghuiszorg de personeelssamenstelling dient te publiceren (betreft wonen). We geven hieronder inzicht in de actuele personeelsformatie. (Peildatum: 1 januari 2022)

Helpende4,00 fte
Verzorgende10,22 fte
Verpleegkundige2,80 fte
Sfeermaker2,82 fte
Schoonmaak / Kok2,81 fte
Activiteitenbegeleider1,50 fte
Totaal22,21 fte
2021
Verzuim:0,5 %
Ratio personeel / opbrengsten71%
Instroom:2,30 fte
Uitstroom:1,1 fte

Klachtenregeling

https://www.proteion.nl/over-proteion/opmerkingen-ideeen-of-klachten