Stichting Vrienden van de Fabriek Maasbree

Stichting vrienden van de Fabriek Maasbree zet zich actief in de Fabriek Maasbree in het algemeen en specifiek voor de bewoners van de zorgappartementen en de gasten van de dagbesteding van de Fabriek Maasbree. De stichting handelt vanuit het oogpunt van zoveel mogelijk geluksmomenten te realiseren in het leven van alle bewoners en gasten. De Fabriek Maasbree ontvangt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandelingen aan onze bewoners en gasten, maar niet voor eventuele extra grotere activiteiten of bijvoorbeeld individuele momenten van geluk. De voorzieningen, faciliteiten en activiteiten die Stichting vrienden van de Fabriek Maasbree mogelijk maakt, is een aanvulling en toevoeging op de reguliere zorg die het algemene welbevinden verhoogt. De stichting tracht dit doel te realiseren met gelden die middels schenkingen verkregen worden, merendeel vanuit collecte bij een uitvaart.