Aanmelden

Wilt u meer weten over wonen in de Fabriek Maasbree of wilt u uzelf of uw naaste aanmelden? Stuur dan een bericht naar atelier@defabriekmaasbree.nl of bel met 0774651311 voor een persoonlijke toelichting. Wij plaatsen u dan op onze belangstellendenlijst.

Wachtlijst / huisarts

De Fabriek Maasbree hanteert zelf de wachtlijst voor het wonen. De huisarts is de medisch verantwoordelijke, definitieve toekenning gebeurt altijd in overleg met en na akkoord van de huisarts.

Financiering

Bij De Fabriek Maasbree is de financiering van wonen en zorg gescheiden. De zorg wordt gefinancierd via de wet Landurige Zorg (WLZ). De woonkosten (huur, service en hospitallitykosten) worden door de bewoners zelf betaald vanuit hun AOW, pensioen of eigen vermogen. Daartegenover staat dat de eigen bijdrage die men volgens de wet Langdurige Zorg moet betalen lager is in vergelijking met de normale verpleeghuiszorg.

Hoewel bewoners dus zelf de woonlasten moeten betalen, zorgt de lage eigen bijdrage ervoor dat het wonen in De Fabriek Maasbree voor veel mensen toch betaalbaar is.

Momenteel werken wij aan een heldere uitwerking van de huurprijzen. Deze hopen wij vanaf juni te kunnen delen met belangstellenden voor het wonen.

Zorgindicatie

Omdat de zorg voor de bewoners van De Fabriek Maasbree wordt gefinancierd vanuit de wet Langdurige Zorg, hebben zij een zorgindicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze instantie stelt aan de hand van de persoonlijke situatie vast welk zorgzwaartepakket de cliënt krijgt, dat wil zeggen, op hoeveel zorg de bewoner recht heeft. De Fabriek Maasbree biedt woonzorg voor mensen met een zorgzwaartepakket van 5 of hoger. Meer informatie vindt u op www.ciz.nl. Hier kunt u ook een indicatiestelling aanvragen.